Skanderborg STU

"På Skanderborg STU støtter vi eleven i at udvikle livsduelighed, så han
eller 
hun kan leve et aktivt, deltagende og meningsfuldt liv!" Om os 

STU står for Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse, og er målrettet unge fra 18 til 25 år, der af fysiske eller psykiske grunde ikke kan gennemføre en ungdomsuddannelse på normale vilkår.


Læs mere her...

 Jeg er ung

Citat fra elev ""


Læs mere her...

 Jeg er forældre

Vi møder de unge, der hvor de er, og udvikler og bygger videre på det, de kan i forvejen. Målet er, at hjælpe den enkelte elev med at blive så selvstændig og selvhjulpen som mulig.


Læs mere her...

 Jeg er UU vejleder

I et trygt og overskueligt miljø arbejder vi målrettet med hver enkelt elev. Vi arbejder ud fra målene i elevernes uddannelsesplan, når vi laver vores undervisningsplan.


Læs mere her...